info  fabercon.fi | 0400 533 978 tai 044 204 2029

Portlettien näyttötekniikat

Portletti on Javan termi, se on servletista edelleen kehitetty luokka, joka mahdollistaa usean portletin sijoittamisen samalle websivulle. Yksi servletti vastaa puolestaan aina yhtä websivua. Portlettien rakenne ja käyttö muistuttaa siis Javan servlettien vastaavia, mutta portletit ovat astetta monimutkaisempia.

JSP-näyttösivu käännetään aina ajettaessa ensin servlettikoodiksi, josta se edelleen käännetään Javan VM:n ymmärtämäksi bytekoodiksi. Servletit, portletit ja JSP-sivut ovat ikäänkuin samaa sukupuuta ja siksi portlettien näyttötekniikka on alusta asti perustunut JSP-sivuihin, aivan kuten servleteillakin. Nykyinen Javan websivujen primääri näyttötekniikka, JSF, ei sovellu edelleenkään hyvin portletteihin, yrityksistä huolimatta.

Vaihtoehtoiset näyttöteknologiat, kuten esim. Vaadin, ovat käyttökelpoisia, mutta eivät mitenkään välttämättömiä. HTML5-käyttöliittymiä on yhtä helppo koodata suoraan, kuin generoida jonkin välikirjaston kautta. Miksi siis käyttää muuta koodausformaattia kuin HTML5:aa? Näin teknologiapino pysyy tältä osin mahdollisimman matalana. HTML5-käyttöliittymien suosion merkittävä tekijä on juuri se, että voit kirjoittaa kustannustehokkaasti samaa formaattia kuin mitä selain suorittaa.

Seppien ideana on pysyä yksinkertaisissa UI-ratkaisuissa:
– Mahdollisimman yksinkertaisten JSP-sivujen käyttö portlettien näyttösivujen tekniikkana. Ei Expression Languagea, ei JSP:n tagikirjstoja vaan selkeitä Javan scriptletteja. Mahdollisimman vähän Java-koodia.
– Käyttöliittymäkomponentit tehdään suoraan HTML:lla, eikä käytetä mitään Javascript-komponenttikirjastoja, ei myöskään Liferayn AUI:ta. Jos tästä haluaa poiketa, kannattaa käyttää jQueryyn perustuvia kirjastoja, jos jQuery on jo mukana.
– Käyttää yleensäkin minimimäärä Javascript-kirjastojen määrää, mieluiten vain joko jQuerya tai Angularia, eikä mitään muuta.
– Kommunikointi portletin palvelinpään koodin kanssa tehdään vain yhdellä tavalla, eli Ajaxilla.
– Käyttää SPA-ratkaisuja, jolloin sivut ladataan portlet-kehysten sisään dynaamisesti.

Sepät korostavat yksinkertaisuutta, selkeyttä ja siirrettävyyttä. Tämä on osin tyylivalinta, ja myönnämme, että lähestymistapa voi olla perustellusti toinenkin. Aina kannattaa punnita ratkaisuvaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja ennen valintaa.

Seppien suosittelema SPA-arkkitehtuuri on huomattavasti selkeämpi kuin perinteinen portlettien arkkitehtuuri. Ennenkuin lähdemme esittämään SPA:han perustuvia arkkitehtuuria ja teknisiä ratkaisuja, seuraavassa blogissa kerromme miksi vanha portlettien arkkitehtuuri on ongelmallinen ja miten SPA ratkaisee näitä ongelmia.

Scroll to Top