info  fabercon.fi | +358 400 533 978 or +358 44 204 2029

ERP

Customizable lightweight ERP

Background

In 2019, Fabercon began a research related to ERP (enterprise resource planning). At the end of 2019, we sent an application for a grant to the Center for Economic Development, Transport and the Environment (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY). The project was renamed KevytERP. After clarifications and corrections, we received a decision on the approved grant application. The project officially started on April 1, 2020.

Public name of the project

Customizable lightweight ERP

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Yritysten ERP-järjestelmät ovat tyypillisesti liian isoja järjestelmiä, joiden sovittaminen pienen tai keskisuuren yrityksen tarpeisiin ja prosesseihin on vaikeaa. Järjestelmien modulaarisuus ei ratkaise tätä ongelmaa kuin osittain. Yrityksen toimintamallien on joustettava kohtuuttomasti ERPin rakenteen mukaiseksi, ja turhan laajan järjestelmän käyttö on pysyvästi vaikeaa. ERP-järjestelmät maksavat liikaa, niissä maksetaan sellaisestakin mitä ei tarvita, ja niiden räätälöinti on hidasta ja kallista, eikä räätälöintimahdollisuutta ole aina edes tarjolla. Monimutkaisten ja laajojen järjestelmien sisäänajo yritykseen ja henkilöstön oppiminen on hidasta ja kallista. Järjestelmä on myös käyttöönotettavissa aiemmista toteutuksista suoraan tai tarvittavien muutosten kera.

Project name in English

Customizable lightweight ERP

Summary in english

Enterprise ERP systems are typically too large systems that are difficult to adapt to the needs and processes of a small or medium-sized business. There are too many features that interfere with processes. The modularity of the systems solve this problem only partially. The company’s operating models must be unreasonably flexible in its ERP architecture, and using an unnecessarily large system is permanently difficult. ERP systems cost too much, they pay for something that is not needed, and they are slow and expensive to customize, and you may not even be able to customize them. Introducing complex and extensive systems into the company and training staff is slow and costly. The system can also be deployed directly from previous implementations or with the necessary changes.

Scroll to Top