info  fabercon.fi | +358 400 533 978 or +358 44 204 2029

Tag: javafx

JavaFX projektin perusarkkitehtuuri

Tässä blogissa selvitämme perinteisen JavaFX-sovelluksen rakennetta. Sovelluksen pohjan voi generoida vaikkapa Netbeans IDElla. Tässä keskitymme vain tapaukseen, jossa käyttöliittymä on .fxml-tiedosto. Tätä tiedostoa voidaan ylläpitää WYSIWYG-editorilla, Scene Builderilla, jota puolestaan ylläpitää Gluon. JavaFX:n XML-käyttöliittymin tehtävä projekti on MVC-arkkitehtuurin mukainen. Netbeansin projektiwizard leipoo sovelluksn pohjan jossa oleelliset osat ovat: – main-luokka,

Lue lisää

JavaFX:n soveltuvuus MVVM-arkkitehtuuriin

JavaFX MVVM-arkkitehtuurissamme on syytä korostaa serveripään tilattomuutta sekä tukeutumista Java EE:n standardi- ja ”best practise” -ratkaisuihin. Tilattomuus takaa siedon hyvin korkealle kuormitukselle. Nykyisin HTML5-sovellukset ovat TSA-arkkitehtuurin mukaisia. Niissä tukena ovat Javascript-kirjastot, jotka vähentävät sovelluskoodia clientilla. Kattavimpia valmiita alustoja ratkaisuille ovat Oracle JET ja Angular 1 tai 2. Yhteyttä clientin ja

Lue lisää

JavaFX ja MVVM-arkkitehtuuri

Aloitamme Faberconilla uuden blogisarjan, jossa käsitellään MVVM-mallin käyttämistä JavaFX-sovelluksissa. Tarkoituksena on esitellä yleiskäyttöinen MVVM-arkkitehtuurimalli JavaFX:lle. JavaFX on Javan uusin käyttöliittymätekniikka graafisia desktop-sovelluksia varten. JavaFX on pikkuhiljaa syrjättänyt 1990-luvulta käytössä olleen Swing-tekniikan. JavaFX sovelluksia voidaan tehdä joko XML-käyttöliittyminä tai ohjelmallisesti Swingin tapaan käyttäen JavaFX:n käyttöliittymäkomponentteja. Seppiä kiinnostaa XML-käyttöliittymät, ne edustavat nykysuuntausta

Lue lisää
Scroll to Top