Blogi

Käymme blogissamme läpi toimialan ajankohtaisia kehityssuuntia ja toimintamalleja sekä omia kokemuksiamme mielenkiintoisista aiheista.

Desktop-sovelluksen hybridi arkkitehtuuri

Tietokantakeskeiset desktop-sovellukset (kuvassa ”Traditional desktop-app”) on perinteisesti tehty siten, että client-koneella oleva sovellus kutsuu tietokantapalvelimella olevaa sovelluksen tietokantaa. Tällaista sovellusta on raskasta päivittää, asennus on tehtävä kaikille client-koneille. Mikäli sovelluksesta halutaan tehdä web-versio, on lähes koko sovellus kirjoitettava uudelleen. Toisaalta desktop-sovellus on helpompi toteuttaa kuin vastaava websovellus, jos sovelluksessa on

Lue lisää

JavaFX ja MVVM-arkkitehtuuri

Aloitamme Faberconilla uuden blogisarjan, jossa käsitellään MVVM-mallin käyttämistä JavaFX-sovelluksissa. Tarkoituksena on esitellä yleiskäyttöinen MVVM-arkkitehtuurimalli JavaFX:lle. JavaFX on Javan uusin käyttöliittymätekniikka graafisia desktop-sovelluksia varten. JavaFX on pikkuhiljaa syrjättänyt 1990-luvulta käytössä olleen Swing-tekniikan. JavaFX sovelluksia voidaan tehdä joko XML-käyttöliittyminä tai ohjelmallisesti Swingin tapaan käyttäen JavaFX:n käyttöliittymäkomponentteja. Seppiä kiinnostaa XML-käyttöliittymät, ne edustavat nykysuuntausta

Lue lisää

Javascriptin koodausohjeita

Näitä ohjeita voi käyttää portlettien kanssa tai aivan yhtä hyvin soveltaen kaikkialla muualla, missä Javascriptia käytetään. Javascript on dynaaminen, heikosti tyypitetty skriptikieli, jonka ongelmat ilmenevät käännösvaiheen puuttuessa vasta ajovaiheessa (runtime errors). Heikko tyypitys on yksi syy näihin hankalasti löytyviin virheisiin. Javascriptin muuttujan tyyppi määräytyy sijoitettavan arvon perusteella ja vaihtelee, jos

Lue lisää

Sivusiirtymien toteutus SPA-portletissa

Kuten jQueryn osalta oli laita, niin yksinkertaisin SPA-arkkitehtuurin ratkaisu Angularin kanssakin on kirjoittaa kaikkien vaihtoehtoisten moduleiden määritys sivulle peräkkäin ja hallita sitten Javascript-koodissa, mitä tai mitä osiot haluaa näyttää. Tämä on tehokas ja yksinkertainen keino, eikä mitään Angularin $routea tarvita. Mutta ongelmana on se, että jokainen käyttäjä voi lukea selaimesta

Lue lisää

Angularin käyttö portletin JSP-sivuilla

Angular-frameworkia käytetään portleteissa neljässä yhteydessä: (1) JSP-tiedostoissa (tiedosto vastaa yhtä websivua), jossa se määrittelee Angularin MVC-mallin sidonnan HTML-elementteihin. (2) Javascript-tiedostoissa, joissa Angularin moduleiden ja kontrollereiden määritys on. (3) Bootstrap-toiminto, joka on viimeiseksi ladattavassa Javascript-tiedostossa. (4) Javascript-tiedosto, jossa on toteutettu sivunvaihdot (router). (1) JSP-sivu ja Angular: JSP-sivu ei ole ongelma HTML-tagituksen

Lue lisää