Blogi

Käymme blogissamme läpi toimialan ajankohtaisia kehityssuuntia ja toimintamalleja sekä omia kokemuksiamme mielenkiintoisista aiheista.

JavaFX-sovellus MVP-arkkitehtuurilla

JavaFX:n databindaus voi olla ongelmallinen toteuttaa. Tähän tarvittava syntaksi on monimutkainen ja elementteihin pitää liittää paljon vaikeaselkoista boilerplate-koodia mm. tapahtumanhallintaan. Ei ole selvää, onko datan sidonnasta saatava hyöty suurempi kuin sen vaatima kustannus. Toinen ongelma on JavaFX:n property-luokkien käyttö. Olisi luettavampaa käyttää sovelluslogiikkakerroksessa tavallisia POJO-luokkia, eikä syntaksisesti hankalia property-luokkia. Javassa

Lue lisää

JavaFX-sovellus MVVM-arkkitehtuurilla

Aiemmissa sarjan blogeissa totesimme, että JavaFX sovellusten perusarkkitehtuuri on MVC. Jos haluamme rakentaa sovelluksen MVVM-arkkitehtuurin mukaiseksi, emme joudu tekemään mitään JavaFX:n sovelluksen perusrakennetta vastaan, vaan kyse on siitä, miten sovellus rakennetaan siitä eteenpäin. Tämä vaatii työtä ja kurinalaisuutta, mutta vastapainoksi MVVM ottaa enemmän irti JavaFX:n databindauksesta ja jakaa JavaFX:n kontrolleriluokkaa

Lue lisää

RESTful-rajapintojen käyttö JavaFX-sovelluksessa

Alla olevan kuvan esimerkissä sepät ovat tehneet sovelluksen businesslogiikan sovelluspalvelimelle. Serverilla olevaa sovelluksen koodia ei tarvitse muuttaa millään lailla, jos desktop-käyttöliittymä korvataan web-käyttöliittymällä. Kontroller-luokka pitää yhteyttä serverille RESTful-palvelujen kautta. Palvelurajapinnan käsittely Java-koodissa on rakennettu tässä ratkaisussa erittäin käytetyn Apache HttpClient-kirjaston avulla, sen päälle edelleen rakentaen. Tuloksena on kirjasto, jota voidaan

Lue lisää

JavaFX projektin perusarkkitehtuuri

Tässä blogissa selvitämme perinteisen JavaFX-sovelluksen rakennetta. Sovelluksen pohjan voi generoida vaikkapa Netbeans IDElla. Tässä keskitymme vain tapaukseen, jossa käyttöliittymä on .fxml-tiedosto. Tätä tiedostoa voidaan ylläpitää WYSIWYG-editorilla, Scene Builderilla, jota puolestaan ylläpitää Gluon. JavaFX:n XML-käyttöliittymin tehtävä projekti on MVC-arkkitehtuurin mukainen. Netbeansin projektiwizard leipoo sovelluksn pohjan jossa oleelliset osat ovat: – main-luokka,

Lue lisää

JavaFX:n soveltuvuus MVVM-arkkitehtuuriin

JavaFX MVVM-arkkitehtuurissamme on syytä korostaa serveripään tilattomuutta sekä tukeutumista Java EE:n standardi- ja ”best practise” -ratkaisuihin. Tilattomuus takaa siedon hyvin korkealle kuormitukselle. Nykyisin HTML5-sovellukset ovat TSA-arkkitehtuurin mukaisia. Niissä tukena ovat Javascript-kirjastot, jotka vähentävät sovelluskoodia clientilla. Kattavimpia valmiita alustoja ratkaisuille ovat Oracle JET ja Angular 1 tai 2. Yhteyttä clientin ja

Lue lisää