info ät fabercon.fi | 0400 533 978 tai 044 204 2029

Ota yhteyttä
 1. tammikuu 6.1.2017

  JavaFX-sovellus MVP-arkkitehtuurilla

  JavaFX:n databindaus voi olla ongelmallinen toteuttaa. Tähän tarvittava syntaksi on monimutkainen ja elementteihin pitää liittää paljon vaikeaselkoista boilerplate-koodia mm. tapahtumanhallintaan. Ei ole selvää, onko datan sidonnasta saatava hyöty suurempi kuin sen vaatima kustannus. Toinen ongelma on JavaFX:n property-luokkien käyttö. Olisi luettavampaa käyttää sovelluslogiikkakerroksessa tavallisia POJO-luokkia, eikä syntaksisesti hankalia property-luokkia. Javassa property-luokkien käyttö rajoittuu JavaFX-sovelluksiin, joissa […]

  Lue lisää

 2. joulukuu 26.12.2016

  JavaFX-sovellus MVVM-arkkitehtuurilla

  Aiemmissa sarjan blogeissa totesimme, että JavaFX sovellusten perusarkkitehtuuri on MVC. Jos haluamme rakentaa sovelluksen MVVM-arkkitehtuurin mukaiseksi, emme joudu tekemään mitään JavaFX:n sovelluksen perusrakennetta vastaan, vaan kyse on siitä, miten sovellus rakennetaan siitä eteenpäin. Tämä vaatii työtä ja kurinalaisuutta, mutta vastapainoksi MVVM ottaa enemmän irti JavaFX:n databindauksesta ja jakaa JavaFX:n kontrolleriluokkaa pienemmäksi ja kokonaisuutta samalla hallittavammaksi. […]

  Lue lisää

 3. marraskuu 26.11.2016

  RESTful-rajapintojen käyttö JavaFX-sovelluksessa

  Alla olevan kuvan esimerkissä sepät ovat tehneet sovelluksen businesslogiikan sovelluspalvelimelle. Serverilla olevaa sovelluksen koodia ei tarvitse muuttaa millään lailla, jos desktop-käyttöliittymä korvataan web-käyttöliittymällä. Kontroller-luokka pitää yhteyttä serverille RESTful-palvelujen kautta. Palvelurajapinnan käsittely Java-koodissa on rakennettu tässä ratkaisussa erittäin käytetyn Apache HttpClient-kirjaston avulla, sen päälle edelleen rakentaen. Tuloksena on kirjasto, jota voidaan käyttää kaikissa vastaavissa sovelluksissa ilman […]

  Lue lisää

 4. marraskuu 5.11.2016

  JavaFX projektin perusarkkitehtuuri

  Tässä blogissa selvitämme perinteisen JavaFX-sovelluksen rakennetta. Sovelluksen pohjan voi generoida vaikkapa Netbeans IDElla. Tässä keskitymme vain tapaukseen, jossa käyttöliittymä on .fxml-tiedosto. Tätä tiedostoa voidaan ylläpitää WYSIWYG-editorilla, Scene Builderilla, jota puolestaan ylläpitää Gluon. JavaFX:n XML-käyttöliittymin tehtävä projekti on MVC-arkkitehtuurin mukainen. Netbeansin projektiwizard leipoo sovelluksn pohjan jossa oleelliset osat ovat: – main-luokka, jossa on sovelluksen käynnistysluokka – […]

  Lue lisää

 5. syyskuu 10.9.2016

  JavaFX:n soveltuvuus MVVM-arkkitehtuuriin

  JavaFX MVVM-arkkitehtuurissamme on syytä korostaa serveripään tilattomuutta sekä tukeutumista Java EE:n standardi- ja ”best practise” -ratkaisuihin. Tilattomuus takaa siedon hyvin korkealle kuormitukselle. Nykyisin HTML5-sovellukset ovat TSA-arkkitehtuurin mukaisia. Niissä tukena ovat Javascript-kirjastot, jotka vähentävät sovelluskoodia clientilla. Kattavimpia valmiita alustoja ratkaisuille ovat Oracle JET ja Angular 1 tai 2. Yhteyttä clientin ja serverin välillä hoidetaan RESTful-palvelujen ja […]

  Lue lisää